Anh trai “dạy” nhân viên massage muốn rời khỏi tổ chức