Anh trai “dạy” bị con “ciu” to bự của sếp để trả nợ ,
nhìn chằm chằm vào mẹ, chịch mẹ với đến… có thai với sếp nghĩ rằng mẹ không muốn tôi đụ mẹ vào đêm nay. Tôi đi thẳng đến bên mẹ và dắt mẹ vào góc phòng để làm rõ chuyện.
“Sao mẹ lại yêu cầu con phải về phòng ngủ của con? Tối nay mẹ không muốn ngủ với con hay sao? ”
“Vinh à, có cô Lan ở đây. Do đó con phải về phòng mình. Đi liền đi”
“Như vậy có nghĩa là đêm nay mẹ không muốn con phải không? ”
“Mẹ không có nói như vậy. Con có thể qua phòng mẹ một lát nữa, khi cô Lan đã ngủ”