Anh rể nữa đêm vào phòng và chàng phục vụ khi vợ đi công tác , dục. Những bài đăng trong đây giống như bài quảng cáo, người cần trực tiếp liên hệ với người đăng thông tin rồi trao đổi. Bởi vì thế nên thật giả lẫn lộn, gặp đúng ý hay không phải do duyên trời. Có khi bà già U50 đăng tin tuyển SGDD nữa không chừng, hay thằng khứa nào đó giả gái tuyển bạn trai để lừa tiền. Tưởng chừng như có gì hay ho, thế là nó đóng lại trang web rồi ngả lưng ngủ một giấc đến chiều. Đầu giờ chiều sau khi cơm nước xong xuôi thì nó xách xe chạy sang phòng Hạnh, làm tình trên tay mang đồ