Anh da đen bố bất ngờ về nhà… của em mình ,
với bà bác sĩ. Bà ta đang giải thích các thủ tục cho họ biết.
“Xin lỗi phải làm phiền bác sĩ, chân dài sexy dụ dỗ chồng bạn nhưng trước tiên con muốn biết vài điều” Tôi cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.
“Không có gì, cậu muốn biết gì thì cứ hỏi”
“Dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo như vầy thì cơ hội mang thai của cô con có cao hay không? ”
“Câu hỏi hay. Lần đầu tiên không nhất thiết cô ta có thể thụ thai. Chúng tôi sẽ lập lại tiến trình này nếu lần đầu thất bại, và cứ lập lại như thế đến khi cô ta mang